Elementarz odkrywców – podręcznik dla uczniów klas 3 szkół podstawowych

“Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik zintegrowany. Szkoła podstawowa. Klasa 3. Część 2” to już kolejna część podręcznika, który został stworzony z myślą o uczniach klas 3 szkół podstawowych. Zakres treściowy obejmuje zagadnienia zawarte w podstawie programowej przewidzianej dla tego etapu edukacji, pozwalając najmłodszym na nabycie najważniejszych umiejętności.

Umiejętności

Uczeń w czasie pracy z podręcznikiem nabędzie umiejętność pisania, czytania oraz budowania dłuższych wypowiedzi pisemnych. Nauczy się logicznego oraz analitycznego myślenia. Podręcznik wprowadzi ucznia dalej w nauki przyrodnicze oraz społeczne, uwrażliwiając go na otaczający świat. Opanuje także zdolność do samodzielnej pracy, która stanowi podstawę na dalszych etapach edukacji. Książka pokaże uczniowi właściwe postawy społeczne oraz nauczy go nazywania emocji i radzenia sobie z nimi. Między nami – to sekcja, która ukształtuje kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną. Uczeń pozna także podstawowe zjawiska przyrodnicze. Głównym celem podręcznika jest rozbudzenie w uczniu pasji do różnych dziedzin nauk, zachęcając go tym samym do samodzielnego poszukiwania wiedzy w źródłach poza podręcznikowych.

Struktura

Podręcznik podzielony jest na działy tematyczne. Wprowadza stopniowo formy wypowiedzi ustnych oraz pisemnych w specjalnie przygotowanych do tego sekcjach, np. sztuka pisania. Nasz język polski to wstawka, która wyjaśni najmłodszym podstawowe zasady ortografii. Dobrane teksty zostały odpowiednio wyselekcjonowane, aby odpowiadały potrzebom najmłodszych uczniów, oparte są na autentycznych wydarzeniach, tym samym przybliżając kulturę kraju. Książka została oprawiona w barwną i bogato ilustrowaną szatę graficzną, dopasowaną do potrzeb użytkowników.

Podręcznik jest efektem pracy zbiorowej Barbary Stępień, Ewy Hryszkiewicz, Joanny Winieckiej-Nowak oraz Małgorzaty Ogrodowczyk – dyplomowanych nauczycielek, których celem jest zaciekawienie nauką najmłodszych uczniów szkół podstawowych, przedstawiając nawet bardzo skomplikowane koncepty w prosty, ale kreatywny i nieszablonowy sposób.