Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik zintegrowany. Szkoła podstawowa. Klasa 3. Część 2

Podręcznik z serii “Elementarz odkrywców” dla klasy 3, część 2 świetnie wprowadza ucznia w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Ponadto pomaga on dziecku z radzeniem sobie z uczuciami i nazywaniem emocji.

Druga część świetnego podręcznika

Kształtuje ucznia i poszerza jego wiedzę o treści edukacyjne adekwatne do rozmowy twórczej – taki właśnie jest Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik zintegrowany. Szkoła podstawowa. Klasa 3. Część 2 do naukiWśród najważniejszych zalet tej świetnej książki należy wskazać takie czynniki ja:

  • Wspieranie doskonalenia umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu dzięki dobrze dobranym i sformatowanym treściom:
  • posiada on ulepszoną czcionkę dla dzieci, w czarnym kolorze,
  • posiada tekst do nauki czytania ze słuchu (oznaczony ikonką “Wspólne słuchanie”).
  • Kształtuje zdolności społeczne oraz inteligencję emocjonalną dzięki cyklowi Między nami, którego treści pozwalają na rozpoznawanie i nazywanie wzorców, wartości i postaw.
  • Rozwija samodzielność dziecka i umiejętność kontroli.
  • Stopniowo wprowadza rozmaite formy formy wypowiedzi i pisania, krok po kroku przygotowuje do samodzielnego tworzenia tekstów w klasie czwartej

Znakomity podręcznik dla trzecioklasistów

Omawiany podręcznik stanowi świetną pomoc edukacyjną, wprowadzając dzieci w świat nauki o języku w ramach kursu języka polskiego, a także w świat ortografii dzięki programowi potyczek ortograficznych. Ponadto wzbudza on zainteresowanie oraz kształtuje wyobraźnię dziecka. Pozawala na dobre poznanie świata przyrody za sprawą przygód przyrodniczych, ułatwiając zapamiętywanie istotnych treści. Jest to zdecydowanie świetny podręcznik, za którego sprawą uczeń może stać się odkrywcą z prawdziwego zdarzenia. Na jego stronach zawarte są świetnie dobrane treści polonistyczne, przyrodnicze oraz społeczne, co sprawia, że jest to bardzo dobrze zintegrowany podręcznik przeznaczony dla każdego dziecka, wspomagając je w staniu się jeszcze lepszym.